بیست و هشتمین روز تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار

0

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار برای بیست و هشتمین روز
رانندگان عضو تعاونی شرکت واحد پروژه سپیدار ۲ و ۳ روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به عدم واگذاری مسکن به آنها پس از گذشت ۵ سال از موعد مشخص شده، مقابل شهرداری و شورای شهر تهران دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

پروژه های سپیدار ۲ و ۳ با ۲۷۰ عضو از سال ۸۹ استارت خورد و قرار بود ۴ بلوک این پروژه ظرف ۳۶ ماه تکمیل و تحویل صاحبان آن داده شود. ولی بعد از گذشت ۵ سال از زمان مشخص شده، این پروژه همچنان پایان نیافته است و واحدی به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عضو این پروژه تحویل داده نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود