تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی بیسیمی تهران مقابل سازمان تاکسیرانی

0

صبح امروز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۷، رانندگان تاکسی بیسیمی در تهران مقابل سازمان تاکسیرانی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

ده‌ها تن از تاکسی‌داران بیسیم تهران با تجمع در مقابل سازمان تاکسی‌رانی در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایت‌شان خواستار خروج از تاکسی بیسیم تهران شدند.

رانندگان معترض با اشاره به بروز برخی تخلفات در حوزه مدیریت شرکت تاکسی بی سیم تهران، خواستار اقدام سازمان تاکسیرانی و نهادهای مسئول به وضعیت خود برای پیگیری و تامین مطالبات و حقوق معوقه خود شدند.
یکی از رانندگان تاکسی بیسیم تهران گفت: این تاکسیداران به منظور اعلام اعتراض خود از شرکت تاکسی بی سیم تهران دراین محل جمع شده اند چراکه براساس رای دیوان عدالت اداری اخذ مبلغ ثابت به عنوان کمیسیون از سوی این شرکت تخلف است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود