تجمع اعتراضی رانندگان اخراجی شرکت حمل و نقل آبادان

0

روز شنبه ۲۲ دیماه ۹۷، رانندگان اخراجی شرکت حمل و نقل آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان این شرکت در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

حدود ۸۰ تا ۹۰ راننده این شرکت که از سال ۱۳۹۱ به بهانه اتمام قرارداد اخراج شدند، هنوز مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده‌اند.
این رانندگان برای احقاق حقوق خود به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی غرب تهران هم شکایت کرده‌اند، اما هیئت حل اختلاف اداره کار تنها به شمار محدودی از این شکایت‌ها رسیدگی و رای نهایی صادر کرده است.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی مالک عمده سهام شرکت حمل و نقل آبادان است.
به گفته رانندگان، این شرکت حمل و نقل با هیچ یک از راننده‌ها قرارداد قانونی که در آن میزان دستمزد و مزایا به صورت مشخص نوشته شده باشد، امضاء نکرده و رانندگان در دوره ۲۰ تا ۲۵ سال اشتغال، تنها حق ماموریت دریافت کرده‌اند.
رانندگان شرکت حمل و نقل آبادان پیش از این نیز با تجمع مقابل اداره کار تهران خواستار پرداخت مطالبات مزدی و رسیدگی به شکایت خود شده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود