تجمع اعتراضی در بوشهر و اروندکنار در اعتراض به کمبود آب

0

تجمع اعتراضی در بوشهر و اروندکنار در اعتراض به کمبود آب
روز یکشنبه ۲۴ تیر ۹۷، جمعی از مردم بوشهر نیز در اعتراض به نداشتن آب و برق در این شهر در مقابل استانداری بوشهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
لازم به ذکرست که این تجمع مطابق فراخوان قبلی صورت گرفته است.

روز شنبه ۲۳ تیر ۹۷ نیز، جمعی از مردم آبادان در اعتراض به نبودن آب شرب در بخش اروندکنار، در مقابل بخشداری این منطقه در آبادان تجمع اعتراضی برپا کردند.
تجمع‌کنندگان با در دست داشتن بشکه‌های خالی آب، خواهان رسیدگی به وضعیت آب شرب این بخش و همچنین تامین آب مورد نیاز خود شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود