تجمع اعتراضی دانش آموزان اصفهانی مقابل اداره کل آموزش و پرورش

0

صبح روز سه‌شنبه ۲۴ مهر ۹۷، دانش آموزان اصفهانی ، در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض دانش آموزان بدلیل وقت کم آزمون سراسری و اضافه کردن دروس نامربوط به کنکور می‌باشد.
آنها در اعتراض به عدم حضور و پاسخگویی عوامل رژیم شعار می دهند: از پشت میز بلند شین

دانش آموزان معترضانه می گویند حتی کسی از پشت میزش بلند نمی شود بیاید ببیند مشکل ما چیست؟
به گفته یکی از دانش آموران: ما آمدیم که بگوییم نسل ما دیگر نسلی نیست که ساکت بماند تا هرکاری با ما بکنند.
آنها در ادامه اضافه کردند: امیدواریم که همه شهرها از معلمان و دانش آموزان و دانشجویان حمایت کنند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود