تجمع اعتراضی دانشجویان متأهل دانشگاه تهران در اعتراض به بی‌قانونی‌ها

0

دانشجویان متأهل دانشگاه تهران در اعتراض به بی‌قانونی‌های انجام شده توسط اداره امور خوابگاه‌ها و امور فرهنگی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مشکل اسکان دانشجویان متأهل در دانشگاه تهران پیشینه طولانی دارد و در ابتدا جریمه‌های غیرقانونی بود که دانشگاه برای دانشجویان متأهل لحاظ و قرارداد‌هایی که بدون پشتوانه قانونی لغو کرد و به همین دلیل مشکلات زیادی برای دانشجویان ساکن این خوابگاه ایجاد شد.

در تازه‌ترین مورد هم حراست دانشگاه تهران با ورود غیرمجاز به خوابگاه متأهلی جلال آل احمد اقدام به تخلیه خوابگاه بدون حضور دانشجویان کرد.
چند روز قبل حراست و نیرو‌های اداره خوابگاه‌های دانشگاه با ورود به خوابگاه جلال اتاق یکی از دانشجویان که هنوز با دانشگاه تسویه حساب نکرده بود را تخلیه کرد و زمانی به خوابگاه مراجعه کردند که این دانشجو در خوابگاه نبود و بدون اطلاع وی این کار را انجام دادند. حراست حکم تخلیه نداشت و اطلاعی هم به دانشجو نداده بودند.

متأسفانه این اتفاق در خوابگاه متأهلی افتاد که دانشجو همراه خانواده در این خوابگاه زندگی می‌کند. کارکنان اداره خوابگاه‌های دانشگاه تهران بدون حکم قانونی، با شکستن در قصد جابه‌جایی وسایل و لوازم شخصی و خانوادگی وی را داشتند که با مقاومت ساکنان خوابگاه محل را ترک کردند. درهمین رابطه دانشجویان متأهل خوابگاه‌های دانشگاه تهران تجمع‌های اعتراضی را برگزار کردند.

دانشجویان زمان مراجعه حراست از حضور آن‌ها در داخل خوابگاه جلوگیری کردند که نهایتاً با مقاومت دانشجویان از خوابگاه خارج شدند. اما تعدادی از وسایل دانشجو را با خود به خارج از خوابگاه بردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود