تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه کردستان در اعتراض به محرومیت از تحصیل دانشجویان سیاسی

0

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه کردستان در اعتراض به محرومیت از تحصیل دانشجویان سیاسی

روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸، دانشجویان دانشگاه کردستان در سنندج در اعتراض به محرومیت از تحصیل دانشجویان سیاسی دست به تجمع زدند.

دانشجویان دانشگاه کردستان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراض خواستار بازگشت دانشجوان اخراجی به سر کلاس های درس شدند. در پی این تجمع کارگزاران رژیم در این دانشگاه با تهدید دانشجویان سعی در متفرق کردن آنان داشتند ولی دانشجویان بی اعتنا به تهدیدات به اعتراض خود ادامه دادند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود