تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه قم نسبت به کسربودجه ۴۵درصدی حقوقشان

0

روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۷، حدود ۴۰۰تن از دانشجویان دانشگاه قم (دانشگاه فرهنگیان پردیس طالقانی) نسبت به کسربودجه ۴۵درصدی حقوقشان تجمع اعتراضی برپا کردند.

این دانشجویان در رابطه با تجمع خود می‌گویند:
درحال حاضر ۱۰درصد در تعطیلات تابستان بدون ارائه خدمات هستیم و وضعیت خدماتی دانشجویان بسیار بد ا ست.
از این رو ۴۰۰تن از دانشجویان با امضای نامه ای خواستار رسیدگی به وضعیت این دانشگاه شدند
یکی از دانشجویان در همین رابطه گفت:
ما ازمسیر طولانی مدت یکساعت طول میکشه بیاییم دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی یک سرویسی گذاشته ؛ اتوبوسی گذاشته
من از طولانی بودن صفهای غذا خجالت میکشم غذا بگیرم.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود