تجمع اعتراضی خانواده‌های کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

0

امروز یکشنبه ۹ دیماه ۹۷، خانواده های کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در اعتراض به ادامه بازداشت آنها برای پنجمین روز در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا بر این گزارش، دادستان خوزستان همچنان به برخوردهای تند و تحکم آمیز خود با خانواده های کارگران زندانی فولاد اهواز ادامه میدهد و هنوز هیچیک از مسئولین استانداری و نهادهای قضائی امنیتی حاضر نشده اند نسبت به سرنوشت 6 کارگر زندانی فولاد اهواز پاسخ روشنی به آنان بدهند.

با گذشت دو هفته از یورش گسترده و شبانه مامورین نهادهای امنیتی به منازل کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و بازداشت ۴۳ نفر از آنان، شش کارگر معترض این مجتمع بزرگ صنعتی همچنان در بازداشت هستند.

از میان این شش کارگر، اقایان میثم علی قنواتی و غریب حویزاوی در زندان شیبان (زندان مرکزی اهواز) و آقایان کریم سیاحی، مصطفی عبیات، طارق خلفی و بهزاد علیخانی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران زندانی هستند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود