تجمع اعتراضی حواله داران کرمان موتور در مقابل وزارت صنایع

0

صبح روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷، حواله داران غارت شده کرمان موتور در مقابل وزارت صنایع در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.
غارت شدگان در تجمع خود شعار می دادند:
ما پول زور نمیدیم

لازم به یادآوریست که سال گذشته نیز مشتریان کرمان موتور درمقابل مجلس در اعتراض به بد عهدی این شرکت در تحویل النترا
با شعار وظیفه مجلس است، حفظ حقوق مردم دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

یکی از غارت شدگان در رابطه با عدم تحویل اجناسشان می‌گوید: شرکت میگه النترا تحویل نمی دیم چون مونتاژ نشده در صورتی که ۲۰۰۰ دستگاه مونتاژ کردن اما چون خودرو گران شده تحریم رو بهانه کردند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود