تجمع اعتراضی حواله داران چانگان و سایپا مقابل وزارت صنعت و معادن و تجارت (صمت)

0

از ساعت ۱۱صبح امروز چهارشنبه اول اسفند ماه ۹۷، حواله داران خودرو چانگان و سایپا در مقابل ساختمان وزارت صمت تجمع اعتراضی برپا کردند.
اجتماع حواله داران خودرو چانگان و سایپا به دلیل بی عدالتی در افزایش قیمت صورت گرفته است.

معترضین تجمع کننده بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:
« قانون برای همه یکسان است بهمن ماه با دی ماه یک بخشنامه می‌باشد چانگان بهمن ماه به قیمت قدیم تحویل گردد.
شرکت سایپا در خصوص اعلام قیمت چانگان بهمن ماه تخلف کرده است
چانگان دی ماه شامل ماده ۴ نمی‌باشد ولی با دستور سلیقه‌ای وزیر صمت قیمت قدیم شد چانگان بهمن ماه را هم به قیمت قبلی برگردانید.»

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود