تجمع اعتراضی حواله‌داران شرکت کرمان موتور مقابل وزارت صنعت و معدن

0

صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۹۷، حواله‌داران شرکت کرمان موتور در مقابل وزارت صنعت و معدن دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا به خبرهای رسیده، شرکت کرمان موتوردر تخلفی آشکار درخواست ۳۲ میلیون تومان پول اضافه بر قرارداد قبلی از مردم کرده است و حواله‌داران نیز در برابر وزارت صمت تجمع اعتراضی برپا کردند.

این شرکت متخلف خودروساز با مافیای وزارت صنعت دست به یکی دارد و مجوز افزایش قیمت قطعی خودرو را گرفته است.

لازم به یادآوریست که سال گذشته نیز مشتریان کرمان موتور درمقابل مجلس در اعتراض به بد عهدی این شرکت در تحویل النترا
با شعار وظیفه مجلس است، حفظ حقوق مردم دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

یکی از غارت شدگان در رابطه با عدم تحویل اجناسشان می‌گوید: شرکت میگه النترا تحویل نمی دیم چون مونتاژ نشده در صورتی که ۲۰۰۰ دستگاه مونتاژ کردن اما چون خودرو گران شده تحریم رو بهانه کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود