تجمع اعتراضی حواله‌داران خودرو مقابل استانداری مشهد

0

روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۷، حواله‌داران خودرو در برابر نمایندگی امامی و سپس در مقابل استانداری در مشهد در اعتراض به عدم تحویل خودروهای مردم از خرداد و تیر سال۹۷ تجمع اعتراضی برپا کردند.

معترضین حواله‌دار خودرو در مشهد بنری در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
« فرار از تعهدات چاره ساز نیست در قبال حواله داران متعهد باشید. »
حواله‌داران خودرو در مشهد در تجمع اعتراضی خود شعار می‌دادند : « دزد کیه ؟ آذیکو »‌

در میان حواله‌داران معترض مقابل استانداری در مشهد شماری از زنان دیده میشدند که خواستار رسیدگی به خواسته‌هایشان بودند.
در روزهای گذشته نیز حواله‌داران دیگری در شهرهای مختلف دست به اعتراض زده بودند تا صدایشان شنیده شود.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود