تجمع اعتراضی جوانان گرمسیری نسبت به استخدامهای غیربومی

0

تجمع اعتراضی جوانان گرمسیری نسبت به استخدامهای غیربومی
روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۹۷، جمعی از جوانان  مناطق دیل، آرو و مارین نسبت به عدم بکارگیری آنها در پروژه احداث بزرگترین تونل در جنوب کشور دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضین با در دست داشتن پارچه ها و دست نوشته هایی که بر روی آنها نوشته بودند:
ما جمعی از جوانان حوزه بویراحمد گرمسیر نسبت به استخدام‌های غیرقانونی اعتراض داریم
بویراحمد گرمسیر قطب فقر و بیکاری در استان کهگیلویه و بویراحمد است
بیکاری مساوی فقر مساوی خودکشی
کار بومی کار بومی کارگر بومی
ما جوانان روستای دیل، آرو و مارین بیکار هستیم
فقر از در وارد می‌شود ایمان از پنجره خارج می‌شود، اعتراضشان را نسبت به وضعیت کنونی خود مقابل تونل در حال احداث دیل نشان دادند.

گفته می شود این تونل با اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان احداث می‌شود و قرار است که با پایان یافتن آن، مردم از این مسیر کوتاه بهره‌مند شوند اما زمان ساخت این تونل که بزرگترین تونل مواصلاتی جنوب کشور است تا سه سال آینده تخمین زده شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود