تجمع اعتراضی جوانان بیکار عسلویه و کنگان

0 135

تجمع اعتراضی جوانان بیکار عسلویه و کنگان
روز شنبه ۲۵ فروردین ۹۷، جوانان بیکار عسلویه و کنگان روستای زهیریه شهر هویزه در اعتراض به عدم بکارگیری در شرکتهای نفتی مجاور روستاهایشان دست به تجمع زدند.
صدها نفر از بومی‌ها در عسلویه و کنگان بیکارند.

بیکاران عسلویه و کنگان از «اداره اشتغال منطقه ویژه» می‌خواهند فکری به حال اشتغال بومی‌ها بکند.
معترضین که در روزهای گذشته نیز مقابل اداره اشتغال منطقه ویژه پارس جنوبی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، می‌گویند: با این همه پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نباید جوانان بومی که در بین آنها افراد تحصیلکرده و متخصص هم هست، بیکار باشند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود