تجمع اعتراضی جوانان بیکار در اهواز مقابل شرکت کشت و صنعت کارون

0 172

تجمع اعتراضی جوانان بیکار در اهواز مقابل شرکت کشت و صنعت کارون
روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۶، تعدادی از جوانان بیکار از روستا شیخ حاجات عبدعون، روستای دهنو، روستای باقر و روستای عظیم در اعتراض به نبود کار و مشکلات معیشتی ناشی از بیکاری مقابل شرکت کشت و صنعت کارون تجمع اعتراضی کردند.

لازم به یادآوری است که در هفته های گذشته، تجمعات دیگری از جانب جوانان بیکار و خواهان کار برگزار شد. روز جمعه ۲۰ بهمن ماه ۹۶، جوانان تحصیل کرده و فارغ التحصیل بیکار در شوش در اعتراض به بیکاری پشت دربهای شرکت نیشکر هفت تپه دست به تجمع اعتراضی زدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود