تجمع اعتراضی جمعی از زنان ایرانشهری در اعتراض به تعدی به دختران

0 62

تجمع اعتراضی جمعی از زنان ایرانشهری در اعتراض به تعدی به دختران
روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷، جمعی از زنان ایرانشهری، در برابر فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

این زنان که به تعدی و تجاوز به دختران ایرانشهر معترض بودند تراکتهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
کسی که به او تجاوز شده ابزار نیست که فدای مصلحت شود،
کسی که به او تجاوز شده کالا نیست که چیزی از او کم شده باشد.

منابع محلی گزارش کرده اند که تعدادی از عاملان تجاوز به ۴۱ دختر در ایرانشهر که شناسایی شده اند. افراد شناسایی شده از اعضای سپاه و بسیج می باشند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود