تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ورود روحانی

0

روز یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷، همزمان با ورود روحانی به دانشگاه تهران، تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران و علوم اجتماعی، با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضیشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع در مقابل تالار امینی دانشگاه تهران شکل گرفت و دانشجویان با سر دادن شعارهایی نسبت به امنیتی شدن فضای این دانشگاه اعتراض کردند.
این دانشجویان با سر دادن شعارهایی نظیر:
بیکاری گرانی پاسخگو باش روحانی
اختلاسا کم بشه گرونیا حل میشه
مسئولین مرفه مایه ننگ ملت
‌دانشگاه پادگان نیست
تورم گرانی پاسخ بده روحانی
‌آزادی اندیشه بی‌تریبون نمی‌شه
روحانی بشنو صدای ملت
واعظی استعفا استعفا
روحانی جواب بده
روحانی بشنو صدای ملت
گرانی؛ بیکاری؛ جواب بده روحانی
وزیر بی‌کفایت استعفا استعفا نسبت به عملکرد حکومت در مقابل دانشجویان اعتراض کردند.

لازم به ذکرست که بعد از ورود روحانی به دانشگاه درها را بستند و اجازه ورود دانشجویان را به داخل سالن ندادند. در همین حین یکی از دانشجویان دختر فریاد میزد و اعتراض میکرد که چرا دانشجویان را به سالن راه ندادید؟

در همین حین دانشجویان دانشگاه هنر تهران نیز در اعتراض به بازداشتها و دستگیریهای اخیر دانشجویان دست به اعتراض زدند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود