تجمع اعتراضی جمعی ازحواله داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان

0

صبح روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۷، جمعی از حواله داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو) در اعتراض به تاخیر در تحویل خودروهایشان مقابل وزارت صنعت در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

این در حالیست که مشتریان غارت شده خودرو در اعتراض به قیمت گذاری و تحویل ندادن خودروهایشان در مقابل وزارت صنایع تجمع اعتراضی برپا کردند.

مدتهای طولانی است که پولهای مردم را گرفته و خودروهایشان را تحویل نمی دهند.
معترضین عنوان می‌کنند که بیش از دو سال است برای دریافت خودرو در یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو ثبت نام کرده و مبالغ کامل را نیز پرداخت کرده‌اند اما خودروهایشان را هنوز دریافت نکرده‌اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود