تجمع اعتراضی دانشجویان نسبت به تبعیض در رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد

0 44

صبح امروز شنبه ۱۹ آبان ۹۷، ده‌ها نفر از کسانی که به وضعیت پذیرش خود در رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اعتراض دارند، دست به تجمع اعتراضی زدند.
این تجمع در مقابل مجلس شکل گرفت و معترضین با رفتن به دبیرخانه مجلس اعتراضشان را به کمیسیون آموزش مجلس ارائه داده‌اند.

تجمع کنندگان در اعتراض خود می‌گویند، دانشگاه آزاد در پذیرش دانشجویان تبعیض قائل شده است.
یکی از معترضین در رابطه با عملکرد دانشگاه آزاد با متقاضیان می‌گوید: “دانشگاه آزاد با بی توجهی به نمره قبولی هر داوطلب، برخی را پذیرفته و برخی دیگر را از تحصیل در این دانشگاه محروم کرده است.”

شایان ذکر است است دانشگاه آزاد با اینکه از بیش از ۴۰۰۰ پذیرفته شده خود پول بابت شهریه گرفته است؛ اما پس از چندی اعلام کرد که نمی‌تواند این میزان دانشجو بپذیرد که همین مسئله موجب اعتراضات گسترده‌یی از سوی دانشجویان پذیرفت شده در این دانشگاه در چند شهر شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود