تجمع اعتراضی بیش از ۳۰۰نفر از اعضای خانه تئاتر تهران

0

روز شنبه ۲۲ دیماه ۹۷، بیش از ۳۰۰نفر از اعضای خانه تئاتر تهران در اعتراض به بازداشت و احضار کارگردانان در ساختمان این نهاد تجمع اعتراضی برپا کردند.

در این گردهمایی اعضای خانه‌ تئاتر بیانیه‌ای را قرائت کردند. در این بیانیه آمده است:
خانواده تئاتر از سوی نهادهای قضایی، صدا و سیما و برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها «با سختگیرانه‌ترین برخوردها روبرو شده که باید بر آن بدعت نام نهاد».

طی این بیانیه نویسندگان آن دخالت‌های غیرقانونی و غیرتخصصی و بازداشت و فراخواندن کارگردانان تئاتر جهت تفهیم اتهام را محکوم و تاکید کردند که بی‌حرمتی به این خانواده بزرگ و زیر پا گذاشتن جایگاه معترض و منتقد آن را برنمی‌تابیم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود