تجمع اعتراضی بیش از دو هزار نفر از كشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان

0

صبح روز چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷، حدود دوهزار نفر از کشاورزان خوراسگان خودشان را به پل خواجو رسانده و در آن محل تجمع اعتراضی برپا کردند.
در این تجمع حضور زنان بسیار چشم‌گیر است. کشاورزان خواستار باز کردن آب زاینده رود هستند تا بتوانند زندگی شان را ادامه دهند.

کشاورزان اصفهانیکی از کشاورزان گفت:
ما آمدیم تا حقمان را بگیریم. ما به هیچ چیز دیگری نمی خواهیم. این دولت حقمان را بدهد تا برگردیم. ما میرویم خانه هایمان [اگر حقابه مان را بدهند]. هر روز وعده سر خرمن به ما ندهد. تا که وعده می دهد؟ وعده دیگر بس است خدا وکیلی. آب زاینده رود ما را برگردانید. ما نه تونل می خواهیم نه سد می‌خواهیم. ما اینها را نمی‌خواهیم دیگر. همان آب چشمه مان را به ما بدهند. همان آب زاینده رود را به ما بدهند. هیچ چیز دیگر نمی خواهیم. والسلام».

گفتنی است که اطراف کشاورزان را نیروی انتظامی پر کرده و در وحشت از گسترده شدن اعتراضات تلاش بر متفرق کردن کشاورزان دارند.

کشاورزان اصفهان-3رییس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان ضمن مرور مشکلات کشاورزان اصفهان، گفت: برای سال آبی ۹۶ و ۹۷ هیچ آبی داده نشده است. کشاورزان بسیار مستاصل هستند. گرچه اکنون هم وارد زمستان شده‌ایم و ممکن است در زمستان هم به ما آب ندهند. اگر از اول بهمن بگذرد و آب را بعد از آن زمان، رها سازند، دیگر به درد کشت غلات نمی‌خورد.

داوم پایمال شدن حق‌آبه‌های کشاورزان اصفهان موجب اعتراضات وسیعی از سوی آنها شده است. در این میان، کشاورزان شرق اصفهان به‌ویژه اهالی ورزنه در خط مقدم تجمعات اعتراضی هستند. مطالبه‌شان نیز مشخص است بازگرداندن حق‌آبه‌های قانونی‌شان.

کشاورزان اصفهان-2

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود