تجمع اعتراضی بازنشستگان کیان تایر در جلوی ساختمان وزارت صنایع

0

امروز چهارشنبه ۱۹ دیماه ۹۷، در ادامه پیگیریهای بازنشستگان کیان تایر برای وصول حق سنوات بازنشستگی خود از ساعت نه صبح تجمع اعتراضی خود را مقابل ساختمان وزارت صنایع برپا نمودند.

گفته می‌شود روز سه‌شنبه هفته گذشته نیز در همین مکان از صبح تا ساعت ۷ بعدازظهر کارگران بازنشسته کیان تایر تجمع اعتراضی برپا کرده بودند.
پس از تجمعات مکرر و پذیرش پرداخت سنوات از محل یارانه ها و ابلاغ دستور پرداخت از سازمان برنامه و بودجه حدود چهل روز قبل هفده میلیارد تومان جهت تسویه کامل سنوات سالهای قبل تاکنون بازنشستگان به حساب وزارت صنایع واریز شد و از ان زمان بخشهای مختلف وزارت کارگران را به وادی بوروکراسی معمول کشانده و کاسه صبر همه را لبربز کردند.
طبق همین گزارش امروز نیز پس از ایراد گرفتن غیر معمول واحد حقوقی وزارت صنایع بازنشستگان که از ساعت ۹ صبح در سرمای خیابان برای امضاهای متعدد مدیران سر کرده بودند، ناگزیر کارگران بازنشسته کیان تایر ساعت ۴ بعدازظهر به سمت خیابان سمیه حرکت کرده و اقدام به نشستن وسط خیابان سمیه کردند و باعث بسته شدن خیابان برای دقایقی شدند.

معترضین در تجمع خود شعارهایی همچون:
وعده وعید نمیخواهیم ما حقمون میخواهیم
یه اختلاس کم بشه حق ما پرداخت میشه
و مدیر بی لیاقت استعفا استعفا، سردادند.

سپس با پا درمیانی نمایندگان بازنشسته ها و وعده حل مشکل تا روز شنبه هفته آینده در ساعت حدود شش بعد از ظهر تجمع پایان و قرار شد در صورت عدم تحقق پرداخت سنوات معترضین مجددا”به تجمع خود ادامه دهند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود