تجمع اعتراضی بازنشستگان نیشکر هفت تپه

0

روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۷، جمعی از بازنشستگان نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات، در مقابل درب کارخانه هفت تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
جدا از سنوات معوقه، هنوز بیمه ۴ درصد، تعدادی از بازنشستگان بهمن ۹۷ پرداخت نشده است.

پیشتر در روز شنبه ۴ اسفند ۹۷ بازنشستگان هفت تپه در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالباتشان در محیط این کارخانه تجمع کرده و از ورود نیشکر به کارخانه ممانعت کرده و خط تولید را متوقف کردند.

همچنین در روز چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷ کارگران بازنشسته بار دیگر برای دریافت حق سنوات خود در مقابل ساختمان امور مالی شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود