تجمع اعتراضی بازنشستگان نیشکر هفت تپه

0

صبح امروز چهارشنبه اول اسفند ماه ۹۷، بازنشستگان نیشکر هفت تپه بار دیگر برای دریافت حق سنوات دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا به گزارش های رسیده، حدود ۴۰نفر از بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه بار دیگر جهت مطالبه سنوات خود که در این وضعیت اقتصادی بی ارزش شده با شعار مرگ بر اسدبیگی ساواکی ، طلب کردند.

بازنشستگان سال ۹۶، که طلبکار حق سنوات خود هستند و در طی امسال بارها برای دریافت حق سنوات خود دست به تجمع اعتراضی زده بودند، در روز شنبه و یکشنبه این هفته نیز برای پیگیری طلب خود در مقابل امور مالی تجمع اعتراضی برگزار کردند امروز نیز با شعارهای اعتراضی دست به تجمع زدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود