تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی در شهرهای مختلف کشور

0 74

روز سه شنبه ۲۰ شهریور ۹۷، بازنشستگان فرهنگی در شهر بروجرد در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق زیرخط فقر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بازنشستگان تجمع‌کننده خواستار افزایش حقوق خود شدند.
با توجه به وضعیت بد اقتصادی در کشور، در حال حاضر خط فقر به ۴ تا ۵ میلیون تومان رسیده است اما حقوق بازنشستگان در بهترین وضعیت ۲ میلیون تومان پرداخت می شود.

همچنین طی همین روز در شهر یزد، بازنشستگان کشوری در پاسخ به فراخوان قبلی، در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع زدند.
در تجمع بازنشستگان کشوری و پیشکسوتان پرستاری در یزد، معلمین و فرهنگیان بازنشسته نیز حضور داشتند.
این تجمع در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برگزار شد.

در مشهد نیز، بازنشستگان کشوری در پاسخ به فراخوان تجمع اعتراضی بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع و اعتراض زدند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود