تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه

0

صبح روز شنبه ۴ اسفند ماه ۹۷، بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه با تجمع در مقابل درب ورودی کارخانه باعث ممانعت از ورود نیشکر به کارخانه و تعطیلی خط تولید در روز شروع بهره برداری شدند.

طبق خبرهای رسیده، پس از چندین روز تحصن و تجمع بازنشستگان در مقابل دفتر امور مالی شرکت و عدم جوابگویی به آنها، امروز در مقابل درب ورودی شرکت تجمع برپا کردند و با ممانعت از ورود نیشکر به داخل کارخانه، اعتراض شدید خود را به عدم دریافت مطالبات خود بیان کردند.

روز اول اسفند نیز، حدود ۴۰نفر از بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه بار دیگر جهت مطالبه سنوات خود که در این وضعیت اقتصادی بی ارزش شده با شعار مرگ بر اسدبیگی ساواکی ، طلب کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود