تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران و چند شهر دیگر

0

بازنشستگان در تهران و چند شهر دیگر تجمع کردند

بازنشستگان در اعتراض به مطالبات معیشتی، چپاول صندوق‌های بازنشستگی و عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق‌ها در تهران و چند شهر دیگر تجمع کردند. در شیراز بازنشستگان صنایع مخابراتی راه دور باردیگر به خیابان آمدند. معترضان همزمان با خواسته‌های صنفی به بازداشت و سرکوب معلمان و کارگران اعتراض کردند و خواستار آزادی کارگران فولاد اهواز و معلمان زندانی شدند.

تجمع بازنشستگان کرمانشاه

جمعی از بازنشستگان در مقابل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرمانشاه، دست به تجمع و اعتراض زدند. بازنشستگان محروم دستنوشته ای در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
«حقوق ما ریالیه هزینه ها دلاریه»

کرمانشاه.تجمع بازنشستگان ۹۷۰۹۲۸

تجمع بازنشستگان دستگاههای دولتی و غیر دولتی استان گیلان

بازنشستگان دستگاه های دولتی و غیردولتی استان گیلان براساس فراخوان از قبل داده شده در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی در مقابل استانداری رشت تجمع اعتراضی برپا کردند.

رشت.تجمع بازنشستگان دستگاه های دولتی و غیر دولتی استان گیلان ۹۷۰۹۲۸

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود