تجمع اعتراضی اهالی خشمگین شهر صدرا بدلیل بی‌آبی

0
روز دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸، اهالی خشمگین شهر صدرا از توابع شیراز با تشت‌های خالی و لباس‌های نشسته مقابل اداره آب این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند تا اعتراض خود را نسبت به بی آبی و وضعیت وخیم خود نشان دهند.
بی‌آبی و کم‌آبی که شهر صدرا دچار شده از اواخر اردیبهشت ۹۸آغاز شده است که با فشار گرما به اوج رسیده، بطوری که اواسط خرداد برخی از مردم شهر صدرای شیراز، با رفتن به اداره آب این شهر جدید، خواستار پاسخگویی مسئولان در زمینه قطع آب شدند.
یکی از افراد مراجعه کننده به اداره آب شهر صدرا خانمی بود که گفت: «قرار بود فقط دو ساعت در روز آب برای ما جیره بندی شود ولی چند روز است آب منازل ما قطع است. اگر آب قطع است چرا اداره آب صدرا، شامل این قطعی نشده است؟».
یکی دیگر از جوانان اهالی خشمگین شهر صدرا گفت: «هیچکس از مسئولان حاضر به پاسخگویی نیست و رئیس اداره آب صدرا انگار چشم بسته غیب می‌گوید چون هر دفعه که اعتراض می‌کنیم به ما اعلام می‌کند آب قطع است».
چند نفر از افراد معترض به قطع آب در اداره آب صدرا، کودکان خود را در بغل گرفته بودند و صدای جیغ و گریه این کودکان در فضا پیچیده بود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود