تجمع اعتراضی اهالی تعدادی از روستاهای اطراف شهر مریوان

0

عده ای از اهالی روستاهای اطراف شهر مریوان ” کلوینجه، شیخه کویره، دری، نشکاش، وسنی و ننه ” در برابر اختصاص محل جدید دپوی زباله در کنار رود ” گردلان” از سوی شهرداری مریوان طی چند روز گذشته دست به اعتراض زدند.

طبق خبرهای منتشر شده، شورای شهر و شهردار از محل دفن زبالە دیدن کرده اند و اعلام کرده اند که محل دپو زباله موقتی است. شورای شهر و شهردار طی بازدید خود گفتند: تا زمان ساخت شرکت بازیافت زباله های شهر مریوان در این محل دفن ویا سوزاندە خواهند شد.
محل دپوی زباله های مریوان با جاده اصلی مریوان – سقز تنها ۲۰۰ متر فاصله داشته و با رودخانه ” گردلان” تنها ۳۰۰ متر فاصله دارد.

انتخاب چنین محلی با بارش باران تمامی آلودگیهای زباله ها شسته شده و به آب رودخانه ها و سد داریان میریزد و این آبها را آلوده میکند.
همچنان آب آشامیدنی تمامی روستاهای اطراف این رود( گردلان) از این رودخانە تامین میشود و در آینده نزدیک مشکلات زیست محیطی و انسانی را به وجود خواهد آورد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود