تجمع اعتراضی اعضا شرکت کنترل سازه مسکن مهر فولادشهر اصفهان

0

روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۷، اعضا شرکت کنترل سازه زاینده‌رود مسکن مهر فولادشهر اصفهان در اعتراض به ۷ سال انتظار برای مسکن مهر و نگرفتن پاسخ، در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برپا کردند.

معترضین در تجمع خود بنری در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
« ۷ سال انتظار برای مسکن مهر ۷ سال بی‌توجهی، عدم دریافت پاسخ از شرکت کنترل سازه شرکت عمران فولاد شهر فرمانداری لنجان و بخشداری فولاد شهر »

باتوجه به ادعاهای حکومتی، سیاست اصلی از اجرای پروژه مسکن مهر ایجاد شهرهای جدید به منظور کاهش تراکم شهرهای پرجمعیت و دور کردن سرریز جمعیت از شهرهای بزرگ به اطراف آن، کنترل و مهار قیمت مسکن و نمونه هایی از این قبیل بود.

علیرغم داشتن چنین اهدافی، برخی از قسمت‌هایی که پروژه مسکن مهر در آن اجرایی شده با بی‌توجهی مسئولان از ایجاد زیرساخت‌های لازم برای زندگی مردم موجبات نارضایتی افراد این مناطق را فراهم کرده است.

اما با این حال هنوز بعد از ۷سال به متقاضیان مسکن مهر وعده داده می‌شود ولی در مقابل به آن عمل نمی‌شود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود