تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد

0

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد
صبح روز شنبه ۲ تیر ۹۷، کارگران خریدار پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ (متعلق به شرکت تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی) برای چندمین بار مقابل شهرداری و شورای شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

این چندمین بار است که در هفته‌های اخیر، این کارگران در اعتراض به خلف وعده‌ها در دریافت مسکن تجمع اعتراضی برپا می‌کنند. آنها سه شنبه هفته گذشته نیز به نشانه اعتراض دست به تجمع زدند.

معترضین در تجمع می‌گفتند: بیش از پنج سال است که ۲۷۰خانواده منتظر دریافت واحدهای مسکونی هستیم ولی هیچ پاسخ روشنی به ما نمی‌دهند. معلوم نیست پس از سالها انتظار چه زمانی قرار است صاحب سر پناه شویم.

به گفته‌ یکی از رانندگان حاضر در تجمع، در روزهای اخیر بازهم شرکت تعاونی مسکن شرکت واحد، مبالغی را برای تکمیل آپارتمان‌ها مطالبه کرده‌است که این مطالبه، خارج از قرارداد و وعده‌های قبلی آنهاست.

این در حالی است که اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دلیل تعویق‌های مکرر در تحویل آپارتمان‌ها را بدعهدی پیمانکار اول پروژه عنوان می‌کنند و همچنان زمان مشخصی برای تحویلدهی ساختمانها به کارگران نمیدهند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود