تجمع اعتراضی اعضای تعاونی شرکت واحد در تهران

0

روز سه‌شنبه ۱۶بهمن ‌ماه ۹۷، اعضای تعاونی شرکت واحد در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالباتشان، مقابل ساختمان وزارت تعاون تجمع اعتراضی برپا کردند.

اعضای شرکت تعاونی مسکن اتوبوسرانی، از برگزاری تجمع مقابل وزارت کار خبر دادند و گفتند: امروز صبح به نشانه اعتراض مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع شدیم تا اعتراض خود را نسبت به تخلفات شرکت تعاونی مسکن نشان دهیم.

در این تجمع، اعضای پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ و پروژه سهیل شرکت داشتند و خواسته‌ی آنها، اجرای حکم وزارت تعاون در رابطه با متخلف بودن اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی است.

معترضان گفتند: هیات مدیره تعاونی که متخلف شناخته شده، بدون توجه به حکم وزارت تعاون، بدون ارسال دعوتنامه برای اعضا، مجمع عمومی برگزار می‌کند؛ این درحالیست که پروژه‌های مسکونی سالهاست بلاتکلیف مانده و ما از سال ۹۱ منتظر تحویل آپارتمان‌هایمان هستیم!

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود