تجمع و اعتراضات روز ۷ بهمن ماه ۹۶

0

تجمع و اعتراضات روز ۷ بهمن ماه ۹۶
نجف آباد-
تجمع کارگران کاشی نیلو
صبح روز شنبه ۷ بهمن ماه ۹۶، کارگران کاشی نیلو در اصفهان در مقابل اداره تعاون شهرستان نجف آباد دست به یک تجمع اعتراضی زدند. این کارگران بعلت خصوصی سازی مشکلاتی دارند که بمدت سه سال در بلا تکلیفی بسر می برند.

تجمع کارگران کاشی نیلواندیمشک- تجمع اعتراضی کارگران راه آهن زاگرس در اندیمشک
از ساعت ۸ صبح روز شبنه ۷ بهمن ماه ۹۶، کارگران راه آهن زاگرس در اندیمشک، مقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع زدند. آنان نسبت به عدم دریافت حقوق ۳ تا ۴ ماه گذشته خود و نداشتن بیمه و عدم امنیت شغلی معترض هستند.

تجمع کارگران کاشی نیلو

زنجان- تجمع اعتراضی کارگران راه‌آهن شمال غرب
روز شنبه ۷ بهمن‌ ماه ۹۶، کارگران راه‌آهن شمال غرب در زنجان در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حقوق خود در محل کار خود دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی کارگران راه‌آهن شمال غرب

اسلامشهر- تجمع اعتراضی کارگران راه‌آهن اسلامشهر
صبح روز شنبه ۷ بهمن‌ ماه ۹۶، کارگران راه‌آهن اسلامشهر در پاسخ به فراخوان سراسری قبلی در اعتراض به عدم پرداخت ۴ماه حقوق خود و عدم پرداخت بیمه از سال۹۳ و عدم امنیت شغلی با تجمع روی خط آهن و مسدود کردن آن از حرکت قطار جلوگیری کردند.

تجمع اعتراضی کارگران راه‌آهن اسلامشهر

اهواز- اعتصاب کارگران شهرداری منطقه ۲ اهواز
روز شنبه ۷ بهمن ماه ۹۶، کارگران شهرداری منطقه ۲ اهواز به دلیل عقب افتادن مطالبات چند ساله خود دست از کار کشیده و اقدام به تجمع و اعتراض در برابر ساختمان شهرداری این منطقه زدند.

اعتصاب کارگران شهرداری منطقه ۲ اهواز

اسلامشهر- تجمع اعتراضی کارگران راه‌آهن اسلامشهر

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود