تجمع و اعتراضات روز ۳۰ دی ماه ۹۶

0 199

تجمع و اعتراضات روز ۳۰ دی ماه ۹۶
شوش- اعتصاب کارگران شرکت کاغذ پارس
کارگران شرکت کاغذ پارس از صبح روز شنبه ۳۰ دی‌ ماه ۹۶، دست به اعتصاب زدند آنها در انتظار پاسخگویی کارگزاران رژیم هستند.

اعتصاب کارگران شرکت کاغذ پارس

کرج- اعتراض اهالی شهرک المهدی به جهانگیری معاون اول آخوند روحانی
روز شنبه ۳۰دی ماه ۹۶، اهالی شهرک المهدی درکرج بهنگام بازدید جهانگیری معاون اول آخوند روحانی ازکارگاههای عمرانی پروژه همت تجمع اعتراضی برگزارکردند؛ این شهرک در مسیر پروژه همت قرار دارد و جزو معارضین پروژه است.

اعتراض اهالی شهرک المهدی به جهانگیری

چالوس- تجمع اعتراضی جنگلداران در چالوس
از صبح روز شنبه ۳۰ دی‌ ماه ۹۶، جنگلداران در چالوس در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق خود و همچنین  بلاتکلیفی درطرح تنفس جنگل مقابل سازمان جنگل‌ها در این شهر دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی جنگلداران در چالوس

بندر ماهشهر- تجمع کارگران شهرداری  بندر ماهشهر
روز شنبه ۳۰دی ماه ۹۶، جمعی از کارگران شهرداری  بندر ماهشهر در اعتراض به عقب افتادن حقوق هایشان مقابل درب شهرداری تجمع کردند

تجمع کارگران شهرداری بندر ماهشهر

ملایر- تجمع کارگران «کیان کُرد» در مقابل این کارخانه
روز شنبه ۳۰ دی ماه ۹۶، جمعی از کارگران کارخانه کیان کُرد در شهرستان ملایر در اعتراض به ۶ ماه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود، مقابل این کارخانه تجمع کردند.

تجمع کارگران «کیان کُرد» در مقابل این کارخانه

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود