تجمع و اعتراضات روز ۱۵ بهمن ماه ۹۶

0

تجمع و اعتراضات روز ۱۵ بهمن ماه ۹۶

شیراز – مالکین مسکن دولت در شیراز روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۶، مقابل استانداری در شیراز تجمع کردند تا نسبت به نداشتن سرپناه برای زندگی اعتراض کنند. آنها خواستار رسیدگی به خواسته هایشان و تحویل دادن مساکنی که پیشاپیش بابت آن پول پرداخت کرده اند شدند.

معترضین بنری در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:

این دل خون مردم پناهنگاهی نداره؟

تجمع و اعتراضات روز ۱۵ بهمن

 

آبادان – کارگران شهرداری آبادان روز یکشنبه ۱۵ بهمن برای دومین روز پیاپی در اعتراض به پرداخت نشدن چندماه حقوق عقب افتاده خود مقابل شهرداری آبادان تجمع اعتراضی کردند.

تجمع کارگران شهرداری آبادان

 

تهران – جمعی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه مسکن سپیدار ۲ و ۳ روز شنبه ۱۴ بهمن در اعتراض به واگذار نشدن خانه به اعضاء این پروژه مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.

تجمع رانندگان شرکت واحد عضو پروژه مسکن

 

تهران – خریداران اطلس خودرو روز شنبه ۱۴ بهمن در ادامه تجمعات اعتراضی قبلی خود، در اعتراض به عمل نکردن این شرکت به تعهداتش مجددا مقابل سازمان صنعت و تجارت استان تهران تجمع اعتراضی کردند.

تجمع خریداران اطلس خودرو

تهران- مهندسین فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته روز شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ مقابل ساختمان وزارت علوم و تحقیقات در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند تا نسبت به عدم صدور ارتقا پایه، و بی‌ارزش شدن مدرک تحصیلی اعتراض کنند.

تجمع مهندسین فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود