تجمعات دانشجویی به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو در ۱۶ آذر

0

بمناسبت فرارسیدن روز دانشجو در برخی دانشگاه‌های کشور تجمعات دانشجویی شکل گرفت.
برنامه ۱۶ آذر در دانشگاه علامه طباطبایی

جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه، صبح روز پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷، برنامه ای به مناسبت ۱۶آذر برگزار كردند.
آنها با نوشتن تراكتهایی اعتراض خود را نسبت به حذف اساتیدشان نشان داده و از جمله روی تراكتهایشان نوشتند:
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
دانشگاه پادگان نیست
ستاره دانشجو نشان افتخاره
در این جلسه بیانیه ای از طرف انجمن اسلامی خوانده شد.

تجمع بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

روز چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷، بازنشستگان سال ۹۶ و ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در محیط دانشگاه تجمع کردند و خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت ۳۰ ساله خود شدند.

 

کرمانشاه.تجمع بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود