تجمعات اعتراضی مختلف در پلدختر و اعزام مزدوران برون مرزی برای سرکوب مردم

0

دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸ – گزارش یکی از شهروندان سیل زده و معترض پلدختر:

« بعد از سیل ویرانگری که پلدختر و مناطق آنجا را در برگرفت بدلیل عدم رسیدگی از طرف نهادهای دولتی مردم سیل زده و بی خانمان در دفعات مختلف اعتراض و تجمع کردند. در این رابطه حکومت آخوندی هفته گذشته بیش از هزار نیروی ضد شورش به قصد مقابله با مردم پلدختر به آنجا فرستاد که درگیری هایی بخصوص در مناطق جنوبی پلدختر بین مردم و این پاسداران سرکوبگر رخ داد.

در چند روز اخیر حکومت آخوندی تعداد زیادی مزدوران حشدالعشبی و نیروهای موسوم به فاطمیون را در پلدختر مستقر کرده است و شهر مصیب زده پلدختر را قرق کردند. آنها جهت عادیسازی چند نفری را جهت کمک به مردم میفرستند ولی عمده قوای این نیروهای سرکوبگر مشغول کنترل مردم هستند. مردم میگویند که حکومت چون نمیتواند و نمیخواهد مشکلات خانه و سرپناه و مسائل عدیده ای که برایشان بوجود آورده را حل کند و میداند مردم اعتراض میکنند این مزدوران را جهت سرکوب آنها به آن منطقه آورده است

مردم پلدختر که تعدادی مسلح هم هستند گفته اند اگر وضعیت به این لحاظ حاد شود ما با این مزدوران درگیر می شویم و آنها را از شهرمان بیرون میکنیم».

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود