تا آخرین قطره خون بجنگیم و هیچی برایمان مهم نباشد

0 163

تا آخرین قطره خون بجنگیم و هیچی برایمان مهم نباشد
هموطنی از شهرکرد:
ما هم باید مانند مجاهدین سال شصت مسلح بشویم. تا قبل از اینکه موج دوم شروع بشود باید مسلح بشویم. بالاخره این قیام در نهایت با قهر تعیین تکلیف می‌شود.

هموطنی از تهران:
رژیم اسم مجاهدین را خراب کرد ولی به خدا من که با مجاهدین صحبت می‌کنم، وقتی حرفهای برادر را می‌شنوم احساس می‌کنم زنده می‌شوم. آدم وقتی ندیده اینطوری دوست دارد،‌ اگر از نزدیک ببیند چی می‌شود. می‌دانی چرا این احساس را نسبت به مجاهدین دارم؟ چون مجاهدین به معنای واقعی فداکاری کردند. من در تظاهرات ها فهمیدم چرا انقلاب لازمه. به خدا من ذهنم درگیر این بود که برایم اتفاقی نیافتد که مادرم ناراحت نشود. ولی مجاهدین چطور مبارزه می‌کنند؟ بدون چشمداشت، یکسویه، بی منت. این مدت خیلی به این فکر کردم به اینکه در این مسیر یک راه داریم و آن اینکه تا آخرین قطره خون بجنگیم و هیچی برایمان مهم نباشد.

هموطنی از کرج:
واقعا چیزی برای از دست دادن نداریم. در عین حال گرسنه هم هستیم. فایل صوتی برادر مسعود خیلی زیباد بود. اسم مسعود رجوی را زیاد شنیده ام. می‌گویند آدم شجاعی است. از حرفهایش خوشم آمد. حرف دل مردم را می‌زند. ما هم حرفمان همین است.

 هموطنی از تهران:
حرف های خامنه ای را شنیدم. نمی‌دانم چرا انقدر از مجاهدین می‌ترسد. دیروز با دوستم صحبت می‌کردیم. می‌گفتیم ۴۰ سال است که همه چیز دست این هاست. از نفت و گاز و همه چیز. ولی یک گروه را با این همه کشتار نتوانستند از بین ببرند. مجاهدین همیشه برای رژیم تهدید بودند. پسر شاه اصلا کسی نیست که مردم به حسابش بیاورند. کسی گول او را نخواهد خورد. پدرم همیشه می‌گفت چرا به این رژیم بد و بیراه می‌گویید. بعد از قیام های اخیر دو شب با من برای دیوارنویسی آمد. می‌گفت چقدر من ابله بودم که فکر می کردم چیزی نگوییم بهتر است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود