تأثیر زلزله تهران بر زندگی مردم

0

یک هموطن از سمنان:  زلزله تهران بر زندگی مردم تأثیر زیادی داشت. اکثر مردم تهران از ترس زلزله به سمنان آمده اند. بیشتر کارخانه‌ها و شرکت‌ها خوابیده است و بیش از ۸۰ درصد مردم ناراضی هستند ولی خیلی می‌ترسند و ناامید هستند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود