بهم زدن سخنرانی یک آخوند توسط غارت شدگان کاسپین

0

بهم زدن سخنرانی یک آخوند توسط غارت شدگان کاسپین
روز سه‌شنبه ۸ اسفند ماه ۹۶، غارت‌شدگان کاسپین در مشهد، سخنرانی آخوند محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو مجلس ارتجاع از مشهد را که می‌خواست با سخنرانی در یک مسجد، غارتگری و چپاول از طریق مؤسسه پوششی کاسپین را رفع و رجوع کند بر هم‌زدند.
غارت‌شدگان خشمگین کاسپین که متوجه شده بودند که این آخوند آمده است تا سر آن‌ها کلاه بگذارد جسله سخنرانی را با شعار «بگو مرگ بر سیف» برهم زده و ترک کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود