برقراری حکومت نظامی در کارخانه فولاد اهواز چرا؟

0
اعتصاب وتظاهرات 38 روزه کارگران شریف فولاد اهواز، عمل بسیار شجاعانه علیه حکومت چپاولگری آخوندهای فاسد و تبهکار بوده است.

این تظاهرات نشان داد که:

– کارگران این واحد تولیدی عظیم بسیار متحد و یکپارچه هستند.
– برنامه ریزی این تظاهرات همراه با کارهایی که حقانیت و مشروعیت این تظاهرات را نشان میداد بسیار چشم‌گیر بود و نشاندهنده اوج همدردی و همدلی کارگران با همدیگر بود.
حمایت و شرکت اقشار مختلف مردم از این تظاهرات مانند دانشجویان، معلمان، بازاریان و هموطنان عرب‌زبان ما یک نقطه عطفی در تظاهرات کارگری بود.
– جناح‌های مختلف رژیم مطلقا با دردها و خواسته‌های مردم بیگانه هستند همه وعده‌هایی که میدهند دروغ است.
رژیم ۴۱ نفر از فعالان این کارگران فولاد را، در دفاع از منافع سرمایه‌دادان دستگیر کرد. رژیم وحامیان سرمایه‌داران به این هم راضی نشدند ونیروهای نظامی را وارد کارخانه فولاد کردند.
اما کارگران غیور و متحد کارخانه فولاد اهوز هفته قبل روز ۱۳ دیماه در کانال اینترتی خود، پاسخ رژیم را اینچنین دادند:
«… بازداشت،زندان و شکنجه، این اتفاقات اما هرگز مانع از ادامه حق خواهی کارگران شریف گروه ملی فولاد نگردید. حامیان مافیا ….اکنون آرام آرام با تبدیل گروه ملی فولاد از یک مجتمع عظیم تولیدی به یک پادگان نظامی تحت تسلط دستگاههای امنیتی و قضایی قصد دارند به گمان خود شکست را بر اراده های پولادین ما کارگران تحمیل سازند. علیرغم همه فشارها و شرایطی که امروز برما وارد ساخته اند این ما کارگران گروه ملی فولاد هستیم که پیروز میدان بوده ایم…در شرایط بسیار خطیر و بی سابقه ای قرار گرفته و وظیفه داریم تا با ترسیم شرایط موجود و ظلمی که به ما روا داشته اند برای همه رسانه ها ضمن رساندن صدای مظلومیت مان به گوش همه، سد راه عملی شدن نقشه های مافیای قدرت و ثروت گردیم»
آری!
حکومت بشدت ضعیف شده حاکم که در چمبره بحرانها دست وپا می‌زند وبه اتحادیه اروپا چشم دوخته بود، ارگانهای رژیم توسط همین اتحادیه تحریم می‌شود وبه دلیل کارهای تروریستی که در کشورهای مختلف زیر شدیدترین فشارها قرار گرفته، باید بداند که:‌
آخرین حربه‌ی آن که همان سرکوب است‌، پوسیده‌شده، حتی حضور نظامی در کارخانه‌ها هم نمی‌تواند دردی را درمان کند. درهمه جای دنیا حضور نیروهای نظامی در محیط کار بشدت محکوم است. باید برای گرفتن حداقل حقوق خود، دست در دست هم، این نظام را به زباله دانی تاریخ بفرستیم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود