دستگیری و بازداشت حدود ۳۰ تن در تظاهرات شبانه شهر سمنان

0

دستگیری و بازداشت حدود ۳۰ تن در تظاهرات شبانه شهر سمنان
گزاش ها حاکی است که شب گذشته ، مردم به جان آمده شهر سمنان اقدام به برگزاری تظاهرات پراکنده یی در این شهر کردند.

نیروهای سرکوبگر امنیتی و انتظامی به طور سراسیمه اقدام به دستگیری حدود ۳۰ الی ۴۰ تن از جوانان قیام کردند. لازم به ذکر است که برغم این دستگیریها، اما رودرروی رژیم و عوامل سرکوبگر آن؛ امروز ۹ دیماه ساعت ۵ بعدازظهر مردم سمنان طی فراخوانی دعوت به تظاهرات در میدان میدان سعدی این شهر در ساعت ۱۷۰۰ کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود