اعتصاب بازاریان و مغازه داران بندر دیر در اعتراض به مصوبه ته لنجی

0

روز یکشنبه ۳ دی ۹۶، بازاریان و مغازه داران دیری به نشانه اعتراض به مصوبه ته لنجی مغازه های خود را تعطیل و مقابل فرمانداری تجمع و اعتصاب کردند تا مسئولین شهرستان صدای آنها را بشنوند و فکری به حال معیشت به خطر افتاده آنها نمایند.

شهروندان دیری به عنوان مرزبانان آب های مرزی معیشت خود را از راه دریا  و کالای ملوانی تامین می کنند و مصوبه اخیر ته لنجی باعث شده تا چرخ زندگی مردم مرزنشین بندر دیر و دیگر بنادر استان، دیگر نچرخد و بیش از ۲ ماه است که لنج های بندر دیر هیچ خروجی نداشتند.

طی این سالیان کارگزاران حکومتی که در گمرکات کشور مسئولیت دارند، بجای ساماندهی مسئله ته لنجی صورت مسئله را پاک و با عدم رسیدگی به مشکلات بازاریان و مغازه داران دیری، سبب مشکلات معیشتی ملوانان  شده و امرار معاش مردم خطه جنوب به خطر افتاده است.

لازم به ذکر است که بازاریان و مغازه داران دیری سالهای گذشته نیز بر اساس همین عدم رسیدگیها دست به اعتراض و تجمع زده اند اما تا کنون تاثیر مثبت و به سزایی از سوی کاگزاران حکومتی دیده نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود