انعکاس روزنامه السیاسه کویت به فعالیتهای کانون‌های شورشی

کانون‌های شورشی کابوسی که رژیم آخوندی را به وحشت انداخته است

0

روزنامه السیاسه کویت در مقاله‌یی به قلم نزار جاف نویسنده سرشناس کرد عراقی روز ۱۰ اسفند ۹۷ نوشت: یک، دو، سه، صد، هزار اشرف میسازیم، شهاب آسا می‌تازیم، به راهت ای آزادی بی‌پروا جان میبازیم.

جملات بالا در روزنامه السیاسه کویت بخشی از سرودی است که در میان تمام مردم ایران معروف شده است. این یک سرود حماسی است که بعد از انتقال نزدیک به سه هزار تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق به آلبانی سروده شد.

در آن هنگام رژیم ایران بر این باور بود که بستن قرارگاه اشرف که نام آن یک سمبل بود و معنای خاصی در میان مردم ایران داشت و دور کردن این مخالفین ایرانی از محلی که به آن دلبسته بودند، تضمین خلاصی از نقش وتاثیر شان در داخل ایران میباشد. خصوصا بعد از آنکه اخبار حملات خونبار رژیم ایران علیه آنها کینه و تنفری علیه رژیم ایران در میان مردم ایران برانگیخت.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود