انعکاس خبری خبرگزاری فرانسه از اعتراضات دانشجویان ایران

0

انعکاس خبرگزاری فرانسه: دانشجویان ایران در یک حرکت اعتراضی نادر

خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه ۹دی ۹۷، در ارتباط با تظاهرات دانشجویان در تهران گزارش داد:‌ «صدها دانشجو روز یکشنبه برای دومین روز اعتراضاتی را برگزار کردند و از کارگزاران رژیم در دانشگاه خواستند در رابطه با تصادف اتوبوس حامل دانشجویان که ۱۰کشته بر جای گذاشت، استعفا بدهد.

در یک نمایش نادر از حرکات اعتراضی دانشجویان، این دانشجویان در میدانی که به دانشگاه آزاد منتهی می‌شد عکسهای قربانیان تصادف سه‌شنبه را در دست داشتند. دانشجویان از علی‌اکبر ولایتی مدیر این دانشگاه و از هیات معتمدین این دانشگاه خواستار آن شدند تا استعفا بدهند».

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود