انعکاس اسکای نیوز از فاجعه سیل و سانسور اخبار آن توسط حکومت

0

اسکای نیوز در گزاشی از فاجعه سیل و سانسور اخبار آن توسط سردمداران حکومتی گفت: حکومت ایران برای شهروندان مقرر کرده که در صورت انتشار تصاویر و یا اطلاعاتی راجع به سیل مجازاتهای جدیدی قرار داده‌اند.

در گزارش خبری اسکای نیوز همچنین آمده است:
مقامهای حکومت ایران به نقضهای جدید آزادی بیان دست می‌زنند. حکومت ایران هشداری را برای شهروندان صادر کرده که آنها را از انتشار فیلمها و عکسهای فاجعه سیلی که کشور را فرا گرفته، بر حذر می‌دارد.
مقامهای حکومت، دستوراتی را به تمامی یکانهای پلیس و دستگاههای ذیربط ارسال کرده‌اند تا شبکه‌های اجتماعی را ۲۴ ساعته زیر مراقبت داشته باشند.
این هشدارها در حالیست که دولت و مقامهای عالی‌رتبه حکومتی بعلت عدم قیام به اقدامات لازم در زمان مناسب برای معالجه سیلاب با انتقادات شدیدی مواجه هستند مردم مقامهای حکومتی را به کوتاهی در کمک‌رسانی و نجات مصدومان و آسیب‌دیدگان و محاصره‌شدگان در شهرها و روستاهایی که در سیلاب قرار دارند، متهم می‌کنند.
سیلابهایی که باعث کشته شدن دهها تن و ویرانی منازل و نابودی زیرساختها در استانهای مختلف شده است.
تمام تلاشهای حکومت برای ممانعت از پخش خبرها و فیلمها نتوانسته مانع از خشم و غضب شهروندان شود.
برخی از فعالان تصاویر و فیلمهایی از فرمانده سپاه پاسداران و برخی مقامهای دیگر نظام منتشر کرده‌اند و آنها در آبهایی که خیابانها را فراگرفته در حال تردد هستند.
این اقدام مقامهای حکومتی موجی از تمسخر را بدنبال داشته و مردم آنرا حرکات نمایشی شکست خورده توصیف می‌کنند.
حکومت ایران بجای حل مشکل مردم و سیل، به سیاست تهدید روی آورده است.
حکومت شهروندان را تهدید کرده که ماده ۱۸ جرائم اینترنت اجازه می‌دهد افرادی که بطور علنی فیلمها و خبرهای سیل را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
زیرا حکومت، این کار را باعث بدنشان دادن چهره نظام توصیف می‌کند.
این موضوع قید و بند و محدودیتهای بسا بیشتری بر آزادی بیان که اصلا در ایران هدف تهدید حکومتی بوده، قرار می‌دهد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود