اقدامات حکومتی برای پایان دادن به اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

0
روز گذشته در پی ۲۸ روز اعتصاب و ایستادگی کم نظیر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و در حالی که در همان ساعات اولیه صبح جمعهایی از آنان در تلاش برای عزیمت به مقابل فرمانداری شوش بودند، صفی از ماشینهای دولتی شامل هیاتی مرکب از رئیس اداره کار، فرماندار، مدیر عامل تازه به منصب رسیده و اعوان و انصار کارفرما وارد شرکت شدند و با تکمیل سیکل سناریوی از پیش طراحی شده خود، در میان جمعیتی که پیشاپیش از تعدادی از کارگران بازنشسته، عوامل کارفرما و کارگران خسته از ادامه اعتصاب شکل گرفته بود حضور پیدا کردند و دست آخر در میان کف زدنهای این جمعیت حدودا چهارصد نفره، آژیر شروع بهره برداری را چندین بار به صدا در آوردند.

اما این طرف کارگران مصممی که سوار بر دو اتوبوس به عنوان صف اول اعتراض عازم فرمانداری بودند با قرار گرفتن در مقابل شرایط غیر مترقبه‌ای که با ورود صفی از ماشینهای هیات مسئولین شهری و عوامل کارفرما رخ داد متحیرانه ناظر پیاده شدن برخی از همکاران خود از اتوبوسها شدند و در خشمی جانگاه فرو رفتند.

دیگر کار از کار گذشته بود، قشون سرمایه و چپاول و غارت، از عوامل ریز و درشت کارفرما تا فرماندار و رئیس اداره کار و نهادهای امنیتی و قضائی در اتحادی نامقدس و مسلح به قدرت سرکوب و ارعاب و تطمیع، همگی در یک صف برای شکستن اعتصاب تدارک کامل دیده بودند.

آنان تدارک چنین روزی را از همان روزهای اول آغاز اعتصاب دیده بودند. قدم به قدم برای شکستن اعتصاب پیش آمدند. برای اختلاسگر ۸۰۰میلیون دلاری شرایط ارسال پیام ویدئویی را تدارک دیدند، از اهواز برای ارعاب کارگران نیروهای گارد ویژه به شهر شوش گسیل کردند، ۲۰نفر از نمایندگان و کارگران معترض را بازداشت کردند، باز هم برای قدرت نمائی نیروهای گارد ویژه استان لرستان را به شهر شوش گسیل کردند، اختلاسگر ۸۰۰میلیون دلاری را آزاد کردند، برایش شرایط حضور در استانداری اهواز را تدارک دیدند، نماینده شوش و دزفول، حوزه علمیه شوش، امام جمعه و بسیج دانشجوئی دانشگاهها را وارد معرکه کردند، بذر توهم را در میان کارگران پاشیدند، دو ماه حقوق معوقه آنان را واریز کردند، بطور گسترده‌ای دست به تهدید و تطمیع کارگران معترض زدند، وعده و وعید دادند، مدیر تازه ای را با اختیارات تام منصوب کردند و دست آخر دیروز شرایط را برای زدن تیر خلاص به تن و جان خسته کارگرانی که ۲۸ روز تمام بطور بی‌وقفه‌ای در زیر موج سهمگینی از تهدید و ارعاب فریاد حق‌خواهی سر داده بودند، مناسب دیدند و هلهله‌کنان قبل از آنکه روح و روان فرسوده آنان به خود آید آژیر شروع بهره برداری را چندین بار به صدا در آوردند.

چیزی که دیروز سیاه‌ترین نماینده‌های سرمایه، سور و سات پیروزی را برای آن تدارک دیدند، به نمایش گذاشتن عریان‌ترین شکلی از تحمیل فقر و فلاکت و بی‌حقوقی و ستم به هزاران کارگر رنجدیده شرکت نیشکر هفت تپه بود، کارگرانی که با دست خالی در اقدامی کم نظیر ۲۸ روز در برابر کل دم و دستگاه دولت سرمایه و مدافعان غارت و سرکوب ایستادگی کردند، آنان ۲۸ روز تمام زنجیرهای بردگی را از هم گسستند و آبدیده شدند.

اینک کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، علیرغم پایان اعتصاب، دیگر آن کارگران قبل از اعتصاب نیستند، آن چیزی که دیروز کل دم و دستگاه دولت سرمایه و مدافعان غارت و سرکوب، برایش هلهله به پا کردند، چوبی دو سر باخت برای آنان و مارش پیروزی کارگران هفت تپه بود.
چرا که از این پس و بدنبال ۲۸ روز اعتصاب شکوهمند و ایستادگی کم نظیر کارگران، آنان یا باید درس عبرت گرفته باشند و حق و حقوق انسانی کارگران را رعایت کنند و یا اگر چنین نکنند از این پس در برابر کارگران آبدیده‌ای قرار خواهند گرفت که دیگر گسستن زنجیرها را آموخته و با کوهی از تجربه و آگاهی و پشتوانه ی عظیمی از حمایتهای داخلی و بین المللی، میتوانند و قادرند در اعتصابی دیگر، بطور قاطعانه ای پیروز بی برو و برگرد میدان شوند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود