اعتصاب ۴۰ روزه لنج داران بوشهری

0

لنج داران بوشهری حدود ۴۰ روز است که در اعتصاب به سر می‌برند. این اعتصاب به دلیل گرانی سوخت و گازوئیل می‌باشد.

بیکاری و رکود فعالیت‌های لنج‌ داران جنوب ایران این روزها بیشتر شده است.
جدا از مشکلات اقتصادی کشور که بر همه کسب‌وکارهای خرد سایه انداخته، مشکلات کاری لنج‌ داران ریشه در معضل بزرگ‌تری دارد؛ یعنی مسئله سوخت و نرخ بالای آن. افزایش ناگهانی نرخ سوخت شناورها از ۳ سال گذشته، گرچه به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت انجام شد اما در عمل، کسب‌وکار لنج‌ داران و شناورداران خرده‌پا را دچار مشکل کرد و از صرفه اقتصادی انداخت.

مشکلات لنج داران بوشهری که سالهاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند:
گران شدن سوخت در سفرهای دریایی
طولانی بودن نوبت تخلیه
کمبود زیرساخت های بندری ازجمله اسکله و حوضچه برای پهلوگیری
تخلیه و بارگیری
الزام کردن در دریافت سوخت غیر موردنیاز
عدم تعهد کامل شرکت بندرسازان
تعهد نکردن بیمه در قبال خسارات جزیی و مشخص نشدن وضعیت سرمایه اعضای تعاونی لنجداران
متولی نداشتن اسکله و امور بندری
کمبود فضا برای امر صادرات و … می‌باشد.

وضعیت نامناسب زیرساخت های بندر صیادی ازجمله نامناسب بودن اسکله و محوطه و عدم تعهد شرکت بیمه در قبال خسارات وارده جزیی به قایق های صیادی و مجوز ندادن بموقع برای صیادان هنگام رفتن به دریا از عمده مشکلات لنج داران می‌باشد.

در استان بوشهر و شهرستانهای مختلف این استان، کار و فعالیت با شناورها و لنج اصورت می‌گیرد و بیشتر مقصد لنج داران کشورهای حاشیه‌ای مانند دبی و کویت است.

این در حالیست که مردم استان بوشهر غالبا از طریق دریا و صید و صیادی معاش خود را حل میکنند

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود