اعتصاب کسبه و کلیه مغازه ها در جوانرود

0

اعتصاب کسبه جوانرود و کلیه مغازه‌ها

روز  سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۹۷، کسبه و کلیه مغازه داران جوانرود در اعتراض به گرانی و کسادی بازار دست به اعتصاب زده و مغازه های خودشان را باز نکردند.

لازم به یادآوری است که کسبه و بازاریان شهرهای مرزی غرب کشور، از آخرین روزهای فروردین ماه سال ۹۷، دست به یک اعتصاب گسترده در اعتراض به بستن مرز و افزایش تعرفه گمرکی توسط حکومت زدند.

در این اعتصاب اکثر شهرهای مرزی با جلوداری شهر بانه شرکت داشتند. بازاریان و کسبه با انتشار بیانیه ای از پایان اعتصابشان پس از بیست وپنج روز به اعتصاب خود به طور مشروط پایان دادند. بازاریان اعلام کردند که در صورت عدم پاسخگویی مسئولان دولتی مجددا اعتصاب از سر گرفته خواهد شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود